Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.fitnessjunkiehu.com oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. A fitnessjunkiehu.com weboldalon (“lap”) található tartalom Simon Alexandra és Blaskovics Zsuzsanna e.v. (“kiadó”) szellemi tulajdona. Simon Alexandra és Blaskovics Zsuzsanna fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A fitnessjunkiehu.com oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Simon Alexandra  és Blaskovics Zsuzsanna követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A fitnessjunkiehu.com domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag Simon Alexandra előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A programok megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Fitness Junkie programok tájékoztató, útmutató jellegűek és nem minősülnek egészségügyi utasításnak, nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe az adott vásárló esetleges egészségügyi problémáit. A programokat saját felelősségére alkalmazza, a Fitness Junkie programok tulajdonosait semmilyen felelősség nem terheli az esetleges sérüléseket, betegségeket illetően.